Hur rättar jag?

Jag försöker att ge er en respons som berättar vad ni kan, vad ni behöver förbättra och ibland också hur ni gör detta, kommentarer hittar ni på varje uppgift eller rapport. Jag försöker i största möjliga mån att inte sätta omdömen på individuella uppgifter, eftersom dessa omdömen ofta förblindar elever och gör att ni fokuserar mer på omdömet än min respons på vad ni kan förändra.Är det så att ert betygsmål med kursen skiljer sig från den kvalitén ni presterar på uppgifterna så kommer jag att kommentera detta.

En del uppgifter (de större processuppgifterna) är kopplade till bedömningsmatriser eller betygsmatriser (beroende på komplexiteten i uppgiften) och dessa avser att berätta hur väl du resonerar i frågan, och där kan du samtidigt utläsa vad du kan göra bättre – dvs näst nivå i matrisen. Här är avsikten att du skall se vad du kan förbättra jmf med dina mål.

Andra uppgifter är poängsatta, där utvisas i poängmatriserna hur många poäng som finns på respektive betygsnivå i respektive uppgifter. Som oftast är delprovsfrågor av grundläggande nivå och i labbar samt muntliga uppgifter tillåter ett djupare resonemang.

Huvudsaken är att du inte stirrar dig blind på poängen eller omdömet utan klickar in på återkopplingen på uppgiften och läser min respons.Sen kommenterar jag löpande i texten ibland och markera med lite färger, så här kan det se ut:


 

Kommentera