Tips kring uppgiften med Amylas

I uppgiften skall du komma fram till två olika hypoteser. För att ge lite mer kött på benen kommer här ett exempel:
Ex: Jag vill testa hur hur väl en diet fungerar i en population.
Jag väljer LCHF-dieten. Den testas på ett sätt: Bioimpendans är den vanligaste mätmetoden. Tekniken går ut på att man skickar en svag växelström genom kroppen och mäter sedan den resulterande spänningen. Principen är den att blod, muskler, fett, skelett osv har olika ledningsförmågor. Till exempel leder fett ström betydligt sämre än både vatten och muskler.
Mina två metoder blir:
Testet genomförs på
  1. en population som tränar 60 minuter/dag, äter strikt LCHF och sover 7-8 timmar/dag.
  2. en population som tränar 0/dag, äter strikt LCHF och sover mindre än 7 timmar/dag.
  3. en population som tränar 60 minuter/dag, äter strikt LCHF och sover mindre 7 timmar/dag.
  4. en population som tränar 60 minuter/dag, äter strikt vanlig mat och sover 7-8 timmar/dag.
Jag beskriver hur och när jag mäter, samt på vilka typer av individer/grupper av individer. Sen jämför jag resultaten och konstaterar att  fettprocenten är mest beroende av:
  1. sömn
  2. träning
  3. kost
Det är alltså metoden du behöver förändra, inte själva mätningen.