Slutprov

Samtliga kurser avslutas med ett slutprov. Slutprovet genomförs via distans eller på lokal. Skall ni göra slutprovet på lokal så framgår detta tydligt på er elevsida, om inte så gör ni provet som vanligt på webben och ni hittar detta på er elevsida. Slutprovet är ett avslutande kontrollprov som tar 1 timme att genomföra och slumpar fram olika delar ur kursen. Uppgifterna liknar delprovsfrågorna.

Kommentera