Källor kan användas på rätt och fel sätt

Plagiat, att använda andras arbeten, t.ex. texter i tryckt form eller från Internet, diagram, tabeller eller datorprogram, och få dem att framstå som sina egna är att plagiera. När du använder andras arbeten ska därför källan anges, annars kan du i värsta fall tvingas betala ersättning till den som äger verket. Det är förstås inte heller tillåtet att köpa uppsatser på nätet eller från någon annan och sedan lämna in den i eget namn. Fusk kan bero på stress och en pressad studiesituation. Fusk kan ofta också bero på okunskap om hur man skriver akademiska texter och vilka krav som ställs vid vetenskapligt arbete. Genom att lära dig reglerna och hur du kan använda andras texter kan du undvika att bli anmäld för fusk. Lär dig vilka regler som gäller när du ska använda dig av andras arbeten. Det måste vara tydligt vad som är dina egna idéer och formuleringar och vad du har hämtat från andra håll. Detta gäller både material som du hämtar från böcker och sådant som du hittar på Internet (http://www.umu.se/digitalAssets/60/60980_fusk-och-plagiat-101230.pdf).

 

När du citerar

•  Kopiera in texten exakt

•  Sätt texten inom citationstecken

•  Ange källan vid citatstället

•  Ange källan i referenslistan

 

När du omformulerar annans text

•  Ange källan vid citatstället

•  Ange källan i referenslistan

 

När du sammanfattar

•  Sammanfatta texten i egna ord

•  Ange källan i texten

•  Ange källan i referenslistan

2 reaktion på “Källor kan användas på rätt och fel sätt

Kommentera