Inlämningstider och återkoppling

Om du lämnar in en uppgift efter deadline kan vi inte garantera att du får tillbaka uppgiften med kommentarer. Detta beror på att vår arbetsbörda ökar dramatiskt och oförutsägbart om ett antal elever först väntar med att skicka in uppgifter och sedan plötsligt skickar in samtliga i klump i slutet av kursen. I sådana situationer läser vi i regel bara igenom din text, gör en bedömning, sätter ett omdöme och skickar tillbaka den till dig. I slutändan kan alltså för sent inlämnade skrivuppgifter på så sätt påverka ditt slutbetyg på kursen, hur då? Jo, eftersom du inte får någon återkoppling kring vad du gör bra, vad du kan eller behöver förändra och hur du gör detta – så är det svårare att komplettera uppgiften. Ju senare uppgiften lämnas in desto mindre tid får du till din komplettering och desto mindre chans ger du till mig att kunna hjälpa dig efter vägen.

Väljer du att lämna in uppgifter för sent så väljer du också bor min chans att kunna hjälpa dig. Utan en givande återkoppling så är man väldigt utelämnad till sig själv. Följer ni kursens planering så ger ni min chansen att hjälpa er att nå era mål.

Med deadline menas det datum som är kopplat till just den uppgiften.

Väljer du att skicka in uppgifter efter kursens sista inlämningsdatum så tar jag för givet att du har kontaktat mig och att vi har en plan för hur detta skall lösas. Detta är generellt okej om du har någon enstaka uppgift kvar som släpar inte större delen av kursen. Dessa uppgifter kommer att sättas omdöme på men utan återkoppling eller chans för komplettering eller omprov.

I deadline så räknas tiden från öppnat prov, oavsett dag eller tid. Så om du öppnar provet på fredagen så räknas lördag och söndag som dagar. Välj istället att öppna provet/uppgiften på måndag, eftersom du själv väljer när du startar en uppgift (även om det mest optimala vore att följa föreslagen planering).

En reaktion på “Inlämningstider och återkoppling

Kommentera