Betygssamtalet

Inför betygssamtalet vill jag att du förbereder dig noga. Betygssamtalet bokar du in via länken: https://joakimlarare.youcanbook.me/ och detta samtal tar 30 minuter. Betygssamtalet är obligatoriskt och skall genomföras inom 2 veckor efter avslutad kurs – det är ditt ansvar att avsätta och boka tid för samtalet. Det brukar vara bra att boka in en tid inom veckan efter kursslutet eftersom det ger er tid till repetition och mig tid till att rätta de sista uppgifterna. 
Att vara förbered betyder att du bör kolla igenom dina uppgifter som du gjort under kursen, speciellt de som du missat på delproven eller i andra examinerande uppgifter. Du ges chansen att utveckla dina resonemang kring viktiga fenomen som innefattas i kursen samtidigt som jag försäkras om att det är du som är författare till de inskickade delarna. Är man inte förberedd så blir samtalet mer ett långt och ganska mastigt förhör där mina frågor styr samtalet. Fokusera mer på ämnesövergripande resonemang och mindre på begreppen. Det är bättre att ha koll på fenomenet än att kunna ett begrepp utantill, men detta vet ni redan.
Läs igenom sammanfattningarna i boken och gå igenom delar som har tagits upp i kursen, har du koll på dessa så känns säkerligen betygssamtalet mer bekvämt. Betygssamtalet brukar hålla på i 25-30 minuter. En del kurser har specifika uppgifter som skall redovisas i samtalet, detta framgår då i planeringen och denna uppgift blir du en av flera saker vi kommer att prata om. De övriga delarna som jag kommer att ta upp kommer att likna denna fråga men givetvis inkludera andra fenomen och områden i kursen. Kolla igenom betygskriterierna och sträva mot ditt mål i betygssamtalet.
Nervöst? Ja, det kan jag förstå. Självklart är det lite läskigt att ringa och bli förhörd av läraren, men jag har genomfört oerhört många samtal och lovar er. Har ni jobbat med övningsuppgifterna i boken och inte bara lärt er begreppen utantill så kommer samtalet att gå bra. I värsta fall så visar samtalet att du har missat några viktiga delar och så gör vi en plan för hur detta skall lösas. I slutändan så ska vi se till att du kan det du bör kunna och att du har fått chansen att nå ditt mål.
Några exempel på vanliga frågor som kan komma upp på samtalet, så ser ni att begreppskunskapen är sekundär och fenomenkunskapen primär.
Biologi 1:
Evolutionen fungerar ju inte som Lamark vill framställa dem utan mer likt det sättet som Darwin har beskrivit, så hur fungerar det naturliga urvalet och evolutionen egentligen?
Biologi 2:
Berätta hur syret som krävs i cellandningen kommer till cellen och förklara mekanismerna i detta fenomen.
Kemi 1:
Skriv reaktionsformeln för denna reaktion då ….. och om vi har så här mycket av ena reaktanten, hur mycket av produkten har vi då?
Kemi 2:
Hur kommer det sig att karboxylsyror har så hög kokpunkt? Eller, förklara på vilka sätt vi kan påverka en reaktion?

2 reaktion på “Betygssamtalet

Kommentera