Varför gör man en hypotes eller ett flödesschema

Tanken med att göra hypotesen och flödesschemat är att du som elev skall få chansen att förstå vad som kommer att ske på labbet, så att du inte står där helt handfallen och inte vet vad de olika stegen i labbarna innebär.

Tanken är att labbandet inte skall vara som att laga mat efter ett recept utan att du skall få en förståelse för de olika kemiska fenomenen som innefattas i labbarna. För att vara nog redo för detta så är tanken att eleverna redovisar sina hypoteser innan labben, så kan lärare se ifall eleven har den förståelsen som krävs. Missar man något av relevans i sin hypotes så kommenterar läraren detta.

Hypotesen

En hypotes är en logiskt och relativt välgrundat resonemang kring det resultat man tror att man kommer få av en undersökning, observation eller experiment. I en hypotes skriver man alltså inte att jag tror det kan vara A eller B utan man bestämmer sig för att tro på en sak och sedan ifall experimentet visar något annat då har man ett underlag för diskussionen i labbrapporten.

Din teori skall ligga som bakgrund för din hypotes. Om du inte vet om din hypotes skall vara ”Jag tror bollen kommer bli platt” eller ”Jag tror bollen kommer bli rund” så är det i teorin du skall kolla för att bestämma dig.

Du skriver en hypotes för att del förstå vad du håller på med, men det är också en bra utgångspunkt för en vidare diskussion – som en mjukstart på rapporten samtidigt som du ger dig själv chansen att arbeta strukturerat och effektivt under labben.

Denna hypotes är sällan längre än 200 ord och kan ha dessa rubriker:

  • Vad skall undersökas? Ta upp vad syftet med labben är, dvs vad skall ni testa.
  • Vad kommer att ske och varför?  Ta inte bara upp vad ni tror kommer hända, här är det bra att fördjupa sig lite. Läs om de centrala fenomenen i labben och försök att förutsäga vilka troliga saker som kommer att ske samt varför detta kommer att ske.
  • Vilket resultat kan jag förvänta mig?  Kort sammanfattning av vad du tror är ett rimligt resultat och varför detta är rimligt.

 

Flödesschemat ser ut så här:

Flödesschema

Det är egentligen en ritad karta över din metod. Typ som en karta över hur du följer ditt recept. Detta föra att du skall slippa läsa fel och bli stressad på labbet av detta. Se det som en kartläsares noter. Du skall förstå schemat och det skall vara din hjälp på labben.

 

 

Du skriver säkerhetsanalysen i förväg för att visa för din lärare att du har koll på de farligare stegen/ämnena i labben. Enklast är att kolla upp kemikalien (produkter och reaktanter) på wikipedia, där finns alla risker upptagna. Skriv av dessa och se till att du har koll på dem.

Här finns en bra länk: http://www.krc.su.se/documents/Hypotes_och_naturvetenskap.pdf

Kämpa på!