Bedömningsmatrisen till rapporterna

Använd dig av denna matris och identifiera följande innan du mejlar in rapporten:

  1. Vilka delar i rapporten gör du bra
  2. Vilka delar i rapporten gör du mindra bra
  3. Vilka frågor kommer upp under labben? Vad har du glömt att ta upp…
  4. Vad ska du förändra i rapporten

Du ska åt vänster i matrisen:

 

Gör du en bra egenanalys innan du mejlar in uppgiften så hoppas jag att du kan producera bättre rapporter under kursens gång. Hamnar du bland rutorna till höger så kan det finnas delar som du måste komplettera inför nästa rapport.

En reaktion på “Bedömningsmatrisen till rapporterna

Kommentera