KEMIFÖRELÄSNINGAR

Här postar jag föreläsningarna, klicka på de delar ni känner att ni behöver. Kommentera gärna så snart något är oklart så kanske jag kan räta ut frågetecknet. Hoppas det smakar! 

A. Periodiska systemet

 1. Hur använder man systemet?

B. Kemisk bindning

 1. Introduktion till kemisk bindning och jonföreningar
 2. kemisk bindning och bindningar INOM molekyler
 3. kemisk bindning och bindningar MELLAN molekyler
 4. exempeluppgifter och lösningar kring kemisk bindning del 1 och del 2
 5. exempel med oktettregeln: förbränning av metangas, vad händer med elektronerna?

C. Reaktionsformler

 1. Att skriva en reaktionsformel
 2. Att balansera en reaktionsformel del 1 och del 2
 3. Varför skriver man kol före syre i kolmonoxid? Jo så här ligger det till
 4. Jonföreningar skrivs så här

D. Aggregationstillstånd

 1. Introduktion till aggregationstillstånd

E. Varför reagerar ämnen,? Två filmer som en övergripande introduktion till entropi, molekyler, elektroner genom förbränning och cellandning.

 1. Ur energisynpunkt, eller som kemisterna säger – Entropi
 2. Förbränningen och cellandningen förklaras med begreppet entropi

F. Vad är oxidation och reduktion?

 1. Grunder till redoxreaktioner
 2. Oxidationstal del 1 – grundregler
 3. Oxidationstal del 2 – exempel
 4. Balansera reaktionsformler med oxidationstal

G Vad är mol (substansmängd)?

 1. Grunder till begreppet mol
 2. Mol – beräkningar med substansmängd

H. Beräkningar i reaktioner

 1. Fullständig förbränningsreaktion av metan
 2. Reaktion med ammoniak med udda molförhållande
 3. Knallgasexplosion med för lite av en reaktant
 4. Samband mellan massa och substansmängd
 5. Massan av 2,5 mol järnoxid
 6. Substansmängden kloridjoner i 1,5 g kalciumklorid
 7. Massa Al-joner i 20 g aluminiumsulfat
 8. Antalet kristallvatten i ett salt
 9. Masshalt i glukos
 10. Masshalt och molekylformel i glykol

I. Vad är unikt med vatten?

J. Vad är pH del 1 och pH del 2

K. Syror och baser

 1. introduktion till syror och baser
 2. Hur beräknas syrakonstanten hos en svag syra?
 3. Beräkning av Ka i ättiksyralösning
 4. Beräkning av pH genom Ka i en ättiksyralösning
 5. Beräkning av pOH i samma uppgift som ovan samt pKw = pOH + pH

L. Jämviktsreaktioner

 1. jämviktskonstanten hur funkar den?
 2. jämviktsberäkning okänd volym gaser
 3. Förskjut jämvikten med koncentration- tryck eller temperaturförändringar – Le Chateliers princip

M. Kolväten, organiska molekyler:

 1. molekylformel, empiriskformel och strukturformel.
 2. Namngivning av kolväten
 3. Isomeri

N. Kolväten, reaktioner:

 1. Alkan + halogen
 2. Halogen + nukleofil dvs substitutionsreaktion

Fler kommer snart…

Kommentera