Vad används ”elevanteckningar” till?

…och vad skall jag ladda upp?

Eftersom en del av frågorna som du möter i kemi eller biologi kräver: rita, beräkna, visa med avseende på beskrivande bilder, kemiska beräkningar, reaktionsformler eller annat som på något sätt krävs för att visa en förståelse. De frågor som ni möter i delproven slumpas fram ur en provbank som är kopplad till ett ämnesområde eller vissa kapitel i boken, en del av dessa frågor inkluderar ett svar som kräver beskrivningar som är svåra att göra med ett ordbehandlingsprogram.

Exempelvis i kemi så är det inte ok att skriva C2H6 utan du måste av olika skäl skriva nedsänkta siffror, beräkningar är både svåra att skriva och att följa för den som rättar om den skrivs: 12,3×1,0x10^-3 g/mol /6,023e-23 atom/mol = och så vidare. I kemin är det ett krav att samtliga beräkningar, reaktionsfomler, molekyler och liknande ”kemispråk” gör för hand på ett papper och skannas in.

I biologin kan det ibland vara bra att rita för att visa saker, som exempelvis: näringsvävar, systematiska jämförelser, ekosystem, korsningsschema och så vidare. I biologin är det ett val som eleven kan göra om huruvida man vill förklara något med hjälp av en bild.

När man nu skall göra delprovet så skriver man sin text i rutorna och lämnar in provet. När provet är inlämnat så skriver man rent/ritar klart sin bild eller sina kemiska beräkningar, numrerar bilderna och stoppar ihop alla bilder i ett dokument som man laddar upp mot ”elevanteckningar delprov”.

Lite klarare?