Undvik att göra så här…

Eleven följer inte planeringen, lämnar in allt eller många delar under sista veckan eller kanske veckan efter. Då mister eleven sin chans till hjälp och återkoppling, eftersom läraren helt enkelt inte hinner detta. Uppgifterna rättas som alla andra, men utan någon utvecklingsrespons.

En del av uppgifterna behöver göras om eller kompletteras, vilket eleven knappt hinner med och eftersom betygssamtalet måste göras omgående så blir det stressigt och eleven har inte haft tiden till reflektion och förberedelser inför kursavslutet. Betyget blir sällan det som eleven har som mål.

Mitt hetaste tips för att inte bli en av de senare är att följa planering, nästan till varje pris. Annars sätter ni er själva i en dålig situation. Tänk på att det är många elever som har samma deadline gällande betyget och sitter i liknande situation som ni kanske gör – detta gör att det är svårt att hjälpa alla, hur hårt jag än jobbar.

Jag gör allt i min makt för att vara en faktor till er framgång.

Kämpa på, va i tid!