Olika sätt att läsa in text

Studentlivet är inte alltid så sorglöst och fritt som det romantiskt kan framställas. Många lär sig leva med det ständiga dåliga samvetet för att man pluggar för lite eller känslan av att aldrig riktigt vara ledig eftersom det alltid finns något man kan läsa lite till i någon bok eller fördjupa sig ännu mer i när man skriver tenta. Men för andra blir pressen för hård. Kanske har du komplex för att du inte riktigt kommer in i det akademiska sättet att läsa och skriva. Kanske är du orolig för att du innerst inne vet att du dricker för mycket men inte kan sluta. Kanske känner du dig kränkt av något din lärare vräkte ur sig. Eller känner du bara att du hamnat fel i tillvaron? Tveka aldrig att söka hjälp.

När du studerar är det viktigt att du läser på ett effektivt sätt. Studieteknik är något som alla kan träna upp. För att lyckas med läsning av läroböcker och andra faktatexter kan man lära sig att tillämpa olika lässtrategier.

Planera dina studier i god tid så att du slipper bli stressad strax före provet. Stressig läsning försvårar djupinlärning. Det blir bara läsning på ytan och du missar sammanhang och orsaker och glömmer snabbt vad du har lärt dig.

 

Skumläsning

Att försöka lära sig en hel lärobokstext utantill är slöseri med tid. Vi glömmer nämligen många detaljer snabbt. Istället bör man inrikta sig på att få en helhetsbild av vad texten handlar om. Förbered dig genom att översiktligt läsa igenom avsnitten i kurslitteraturen. Ett första steg för att få ett sammanhang av textinnehållet är att titta på rubriker och underrubriker i texten. Rubrikerna är ju sammanfattningar av den text som följer.

Du kan sedan gå vidare med att läsa innehållsförteckningen till boken samt titta på bilderna för att få en överblick av vad ett visst kapitel handlar om. Du kan även titta igenom registret som oftast finns längst bak i en bok. Att på detta sätt skaffa sig en helhetsbild av några sidor eller ett avsnitt i en bok kallas skumläsning eller översiktsläsning.

 

Intensivläsning

Efter att ha skumläst en text bör du läsa den mer ingående och systematiskt. På så sätt får du en uppfattning om textens huvudpunkter och vilka avsnitt som måste läsas noggrannare. Att läsa en text noggrant brukar kallas för intensivläsning. Att läsa en lärobok är inte detsamma som att läsa en roman. Lärobokens text är ofta komprimerad. Varje mening innehåller fakta.

Samtidigt som man intensivläser en faktatext bör du även bearbeta den genom att t.ex. stryka under viktiga nyckelord i texten eller skriva ner kortare minnesanteckningar och stödord. Det gäller bara att stryka under det viktigaste, inte hela meningar. En bra metod kan vara att använda sig av pennor i olika färg, t.ex. rött för främmande ord, nya begrepp och blått för definitioner. Resten av texten kan strykas under med blyerts. Det viktiga med understrykningarna är att du när du repeterar texten bara behöver läsa understrykningarna och ändå förstå sammanhanget.

 

Anteckningar och självförhör

Det är viktigt att du tar till ordentligt med utrymme och inte skriver för mycket på varje rad. Använd helst A4-ark och blanda inte anteckningar från olika ämnesområden på samma sida. Det gäller att anteckna lagom mycket och med en bra teknik. Skriv ner nyckelord, begrepp, termer och namn samt centrala meningar. Man kan sedan förhöra sig själv på stödorden som man har antecknat.

Huvudpunkterna som du har skrivit ner ska fungera som något att hänga upp minnet på. När du förhör dig själv kommer du att märka att någon punkt eller något stödord kanske måste kompletteras eller formuleras om. När du avslutningsvis sammanställer stödorden får du en god uppfattning om vad det väsentliga i texten är, en slags sammanfattning i punktform. Noggranna anteckningar är ovärderliga inför den muntliga eller skriftliga redovisningen.

 

Läs koncentrerat och i en god miljö

I stället för att sitta i tre timmar och läsa halvt sovande, halvt vaken är det effektivare att läsa en timme och sedan ta en paus. Av rent biologiska och fysiologiska skäl blir vi trötta. Hjärnan behöver sortera och smälta all information den tagit in för att effektivt kunna bearbeta ytterligare information. Genom att läsa lite varje dag hinner din hjärna bearbeta det du läser och du kommer att förstå och minnas mer.

 

Om du försöker plugga in allt på ett par dagar kommer du kanske att klara provet men du har antagligen glömt allt efter någon vecka.

 

Se även till att du får arbetsro. Studera i en miljö som passar dig. För många är det bäst att läsa i en lugn miljö, utan störande element som telefoner och tv.

Flödestillstånd
Tänk tillbaka på en arbets- eller studiesituation då allting tycktes gå nästan av sig själv. Allt kändes verkligen bra och resultatet blev bättre än du förväntat dig. Denna situation är ett positivt så kallat flödestillstånd. För att uppnå detta igen måste du bli medveten om hur du gjorde första gången. Fundera över hur följande förhållanden såg ut då du utförde ditt arbete så väl:

  • Fysisk miljö – var befann du dig – inomhus eller utomhus. Var det varmt eller kallt? Var det tyst eller fanns där musik eller andra ljud?
  • Tidpunkt på dagen? När utförde du arbetet/studierna? Dina fysiska behov – satt du stilla, rörde du dig, åt, drack? Tog du pauser?
  • Människor – arbetade du tillsammans med någon annan, en grupp eller var du ensam? Fick du instruktioner/riktlinjer?
  • Sinnestillstånd – hur kände du dig – före, under, efter uppgiften? Vad fick dig att hålla på med uppgiften och inte sluta i förtid?

Finns det inte tid för något annat än att plugga?
För att få tid över till annat måste planering alltid vara i centrum. Människan klarar vanligtvis att fokusera i 40-50 minuter när det gäller att läsa. Du märker ganska snabbt hur lång tid du orkar innan tankarna börjar vandra, ett tecken är att du läser samma mening om och om igen utan att veta vad det står.

Ett tips är att i förväg göra iordning en burk med lappar. Skriv på varje lapp en ”belöning” såsom ”gå på en promenad”, ”titta 30 minuter på TV” eller ”ring en kompis”. När du sedan sätter dig ned för att plugga så ta en lapp efter 45 minuter för att pausa en stund från böckerna. Återvänd sedan till pluggandet igen och återupprepa processen.

Från: http://www.siv.vxu.se

Litteraturtips
Mattias Hellquist, Mats Eneroth: Studieteknik; för universitet/högskola
Bosse Angelöw: Konsten att lyckas med sina studier
H. Nilsson: Upptäck din inlärningsförmåga – praktisk vägledning till effektiva studier

Kommentera