Om jag har superbråttom då…

Skicka in alla uppgifter i tid och leverera bra uppgifter, då löser det sig som oftast. Det jag inte hinner göra i dessa fall är att ge en tydlig och klar respons som kan hjälpa er att rätta till saker efter vägen. Meddelar ni mig att ni behöver stressbetyg så syns detta i min lärarvy när vi närmar oss slutet på kursen. Väljer ni att läsa i en snabbare takt så tar ni en stor risk och chansen till ytlig inlärning av det centrala innehållet ökar, detta är ert val och inget jag rekommenderar. Då kan det istället se ut så här:

Alla dina uppgifter är inskickad enligt planering, du har fått respons på uppgifter och chansen att rätta till saker så att du når ditt mål.

Du gör slutprovet och betygssamtalet veckan före kursslut, i detta exempel vecka 16 och du har bett mig flytta uppgifterna så att detta är möjligt. Betygssamtalet som du förberett väl går bra och ditt betyg skrivs ut hos oss och signeras av mig. Betyget skickas med posten nästa dag och du kan hämta detta hos din kommun innan veckans slut eller följande måndag. Behöver du det snabbare så kan jag mejla detta till din kommun.