Hur lång tid brukar det ta att få ut betyget?

Ett exempel för att beskriva detta:

Eleven startar kursen vecka 1 och läser heltid. Eleven är klar med kursens alla uppgifter vecka 5 en fredag.

  1. Under början av vecka 5 rättas de avslutande proven/uppgifterna som är inlämnade vecka 5. Eventuella kompletteringar görs under slutet av vecka 5. Betygssamtalet genomförs innan slutet av vecka 5.
  2. Betyget bokförs och signeras samma dag som sista uppgiften är minst godkänd för att skickas med posten till din kommun.
  3. Posthanteringen samt registreringen kan ta upp till en vecka beroende på hur kommunen hanterar detta. Då betyder detta att om man slutar vecka 5, har gjort allt på kursen inklusive betygssamtalet och kompletteringar så är betyget signerat av mig senast onsdag vecka 6 och din kommun tillhanda några dagar efter detta.
  4. Vecka 7 du kan hämta ut betyget hos din kommun.