Hur besvarar man frågorna?

Varje uppgift är kopplad till ett centralt innehåll, eller ett uppnåendemål. Detta berättar vilket område som frågan behandlar. Jag vill återigen påpeka att det är mycket enklare att rita och skriva kemi för hand och genom att ta kort eller skanna in dessa anteckningar så slipper ni brottas med datorns ibland lite krångliga program. I biologi kan visa/rita ofta vara till hjälp, lika här – ladda upp dina provanteckningar.

Sen kan du:

  1.  besvara för kortfattat, så att det är omöjligt för läsaren att se ifall eleven har förstått det som frågan behandlar. Vad gör du då? Jo, besvara frågan mer ingående med fler viktiga fenomen och begrepp.
  2. besvara frågan delvis men glömmer eller väljer att hoppa över delar som är viktiga. Här har du antingen inte förstått frågan eller så väljer du att besvara den delen du kan – som inte frågan innefattar. Läs om frågan, fundera på vad den egentligen efterfrågar.
  3. besvara alla delfrågor men utan att reflektera över om svaret känns rätt eller rimligt. Här kan du visa att du verkligen har koll på grejerna, genom att vända på frågan eller på annat sätt visa att ditt svar är rimligt. Här börjar du visa en förståelse för fenomenet, utöver att du kan några begrepp eller uträkningar utantill.

Besvarar du alla delfrågor och funderar över ifall det är rimliga svar så är du på rätt väg för grundläggande nivån, sen går detta att finslipa mer komplexa frågor (alla frågor tillåter inte detta, att känna igen komplexa frågor är en del av den kognitiva kunskapen) genom att:

  1. Besvara alla delfrågor korrekt och beskriver tydligt varför dessa svar är rimliga. Diskutera fördelar och nackdelar utifrån bra exempel om det ges chansen till detta. Flytta ”tyckande” mot rimliga resonemang och välgrundade antaganden. En givande analys av frågans komplexitet och nå kärnan i frågan. Onödig brödtext är inte kvalitativt resonemang.
  2. som ovan samt att eleven gör det enkelt för läsaren att följa resonemanget både bildligt, skriftligt och stökiometrisk eller matematiskt.

Har man kommit förbi dessa steg så är man på bra väg mot högre betyg.

 


Kommentera