Högskoleansökan

Det är ditt eget ansvar att ta reda på när just din kommun behöver ditt betyg för att hinna med sina rutiner. Det är viktigt att veta att samtliga kommuner har olika rutiner och olika datum före det datum som är sista ansökningsdagen.

Börja här: antagningen så vet du när sista ansökningsdagen är.

Nu kan du ringa,mejla eller kolla på din kommuns hemsida. Fråga dem vilken dag som är den sista dagen när betyget från NTI-skolan behöver vara dem till handa. Detta brukar vara minst en vecka före den dagen då ditt betyg måste vara hos antagningen.

Utdrag från sidan 2016-02.16

Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. Här ser du vilka datum som gäller för olika terminer.

Datumen är preliminära och kan komma att ändras. Universiteten och högskolorna kan genomföra antagning även vid andra tidpunkter. Läs mer på respektive universitets och högskolas webbplats.

 

Vårterminen 2017

15 september                   Webbanmälan öppnar
17 oktober Sista anmälningsdag
31 oktober Sista dag att betala anmälningsavgift
eller styrka avgiftsbefrielse*
Oktober-november Kontrolluppgifter
1 december Sista kompletteringsdag
8 december Antagningsbesked med svarskrav
19 december Sista svarsdag
22 december Andra antagningsbeskedet

 

* 31 oktober – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 31 oktober. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

 

Sommarterminen 2017

22 februari                      Webbanmälan öppnar
15 mars Sista anmälningsdag
31 mars Sista dag att betala anmälningsavgift
eller styrka avgiftsbefrielse*
Mars-april Kontrolluppgifter 
2 maj Antagningsbesked med svarskrav

 

* 31 mars – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 31 mars. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

 

Höstterminen 2017

15 mars                         Webbanmälan öppnar
18 april Sista anmälningsdag
8 maj Sista dag att betala anmälningsavgift
eller styrka avgiftsbefrielse*
April-juni Kontrolluppgifter
21 juni Sista kompletteringsdag**
13 juli Antagningsbesked med svarskrav
28 juli Sista svarsdag
3 augusti Andra antagningsbeskedet

 

 * 8 maj – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 8 maj. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

 

** 21 juni  sista kompletteringsdag
Du som går ut gymnasiet efter 21 juni i ett EU/EES-land eller från IB-programmet får mer tid på dig. Du får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du ha skickat in redan den 21 juni.

För att IB-resultaten ska synas för antagningen, måste du så tidigt som möjligt be din IB-koordinator att göra ditt examensresultat tillgängligt via IB:s ”Result service”. Koordinatorn ska använda koden ”UHR”. Resultatet måste vara tillgängligt för antagningen senast den 5 juli.