Laborerar på lokal

Om du skall laborerar på lokal framgår på din elevsida, nedanstående text gäller bara dig som skall laborera på lokal. Dessa laborationer sker under helger, man ska närvara vid ett laborationstillfälle per kurs. Laborationsmomentet är obligatoriskt.

OBS! Information kring laborationslådan gäller alltså inte dig.

För att kunna delta vid laborationerna så måste du vara anmäld. Du anmäler dig till ett av laborationstillfällena till din lärare. För kemi A och B måste ett säkerhetsprov skickas in till din lärare innan du kan delta på laborationerna. Laborationstillfällen erbjuds ungefär varannan vecka, schemat för laborationstillfällen finns på din elevsida. Instruktioner för laborationerna på din kurs finns i separata dokument på din elevsida. Vi vill att du så fort som möjligt meddelar din lärare vilket laborationstillfälle som du kommer att närvara.

Senast onsdagen innan tillfället som ni vill delta på, bör denna anmälan har kommit in, annars kan vi inte garantera att det finns plats för er att laborera.Läs igenom laborationshandledningarna innan du kommer på labb, du kommer att behöva all den tid som du kan till det praktiska laborerandet.

Du som gör laborationerna på lokal kan omöjligtvis lämna in färdiga rapporterna enligt angiven deadline. Dock skall du till angiven deadline gjort klart allt annat på rapporten förutom din resultatoch diskussionsdel, du kommer att behöva all den tid som du kan till det praktiska laborerandet väl på plats. Vill du ha hjälp med inledningen och formen för rapportskrivning så tag kontakt med dina lärare. Eventuell påminnelse kring passerad deadline som är direkt kopplade till laborationerna och följaktligen skickats ut felaktigt skall besvaras med följande i ett mejl till din lärare: namn, kurs och vilket datum som du har bokat labben så läraren kan anteckna detta och hindra eventuella påföljder.

Laborationerna hålls på Mikael Elias gymnasium, Warfvinges väg 28, Kungsholmen i
Stockholm. Var beredd att åsidosätta en dag under kursens gång för laborativt arbete. Denna dag infaller på en helg mellan kl. 10.00-16.00.

 

Några saker att poängtera:

  1. Kom förberedd till labben, dvs gör tydliga hypoteser och riskanalyser samt fundera på vad som kommer att ske och läs in dig på teorin kring detta.
  2. Om du får förhinder måste du meddela detta omgående så att vi kan ge din plats till någon annan elev.
  3. Vill du så kan du med fördel starta upp rapporterna med inledning, metod osv.

 

/Joakim

Kommentera