Laboration 1 Kemi A

Tanken med denna labb är att du skall fundera kring vetenskapligheten i rapporter. Är dina svar och mätningar 100% korrekt eller kan dina mätfel innebära felkällor? Vilken felkälla är mest relevant?

Annars är det inte så mycket konstigt med denna lite enkla labb. Ett vanligt fel är dock att du har glömt att skruva bort transportskruven.

Ställ gärna frågor!

Kommentera