U1 Kemi A

Uppgifterna delas in i två delar: Periodiska systemet och stökiometriska beräkningar.

Först kan jag påpeka att det är mycket enklare att rita och skriva kemi för hand och genom att ta kort eller skanna in dessa anteckningar så slipper ni brottas med datorns ibland lite krångliga program.

Del periodiska systemet:

http://www.khanacademy.org/science/chemistry/v/groups-of-the-periodic-table

http://www.khanacademy.org/science/chemistry/v/periodic-table-trends–ionization-energy

http://www.khanacademy.org/science/chemistry/v/other-periodic-table-trends

 1. Mitt tips är att klicka på  periodic table eller periodiska systemet. Kolla på följande delar: elektronkonfiguration, storlek, jonladdning, elektronnegativitet och använd bilder till att beskriva skillnader eller progressioner i grupper eller perioder.
 2. Tänk på att att det finns intra- och intermolekylära kafter. Sidan 141 i boken kan hjälp dig lite.

Del stökiometriska beräkningar:

http://www.khanacademy.org/science/chemistry/v/balancing-chemical-equations

http://www.khanacademy.org/science/chemistry/v/stoichiometry

 1. Molförhållandet
 2. Glöm inte kristallvattnet.
 3. Svår uppgift – inga tips.

 

Men här en liten komplicerad utläggning kring kopparsulfat – för den som vill veta lite mer:

 

5 reaktion på “U1 Kemi A

 1. joakim.boden Inläggsförfattare

  Jag vet att det kan vara förvirrande med substansmängden.

  Beräkna substansmängden Fe i 0,100 mol Fe2O3?

  • Nu har du substansmängden av ämnen, genom att titta på substansmängdsförhållandet mellan järnoxid och dess beståndsdelar kan man beräkna substansmängden av de olika atomerna.
  • 2Fe  Fe2O3, har ett förhållande 2:1, det krävs två Fe för att bilda en Fe2O3.
  • 3O  Fe2O3, har ett förhållande 3:1, det krävs tre O för att bilda en Fe2O3.
  • Alltså finns det dubbelt så många mol av Fe som Fe2O3  0,100 mol *2.
  • Alltså finns det tre gånger mer mol av O som Fe2O3  0,100 mol *3.

  Hoppas att blev tydligare!

  Annars kan man fundera med lego bitar (inte naturvetenskaplgit men…)

  Du har tre lego bitar som är blåa
  Du har två lego bitar som är gula

  Med dem bygger du ett objekt som innehåller tre blåa bita och två gula bitar men du har bara ett objekt i handen (1 mol till exempel).

  När du bryta ner objektet du har tre blå bitar och 2 gula (5 bitar totalt).

  1 mol Fe2O3 ger 2 mol Fe och 3 mol O (5 mol total).

 2. joakim.boden Inläggsförfattare

  Bra exempel på hur man visar stökiometriska beräkningar:

  Ämne Massa(m) Molmassa(M) Substansmängd(n)
  Zink 10g 65,39 g/mol 0,153 mol
  Järn 8,5g 55,845 g/mol 0,153 mol

  Jag börjar med att ta reda på atommassan för de två ämnen frågan gäller. 65,39 för Zink och 55,845 för Järn.

  Sedan räknar jag ut substansmängden för Zink:
  n=m/M=10/65,39≈0,153g/mol

  Eftersom det frågas efter massan järn som innehåller lika många atomer som Zink så gäller samma substansmängd för Järn.

  Tillsist räknar jag ut massa för järnet.
  m=n*M=55,845*0,153≈8,544g

  Med två värdesiffror är svaret 8.5g

 3. joakim.boden Inläggsförfattare

  Molmassa: M i g/mol betyder att man får information på hur mycket en mol av ämnet väger.

  Massa: m i g eller kg betyder hur mycket väger ämnen väger i ett prov.

  Substansmängd: n i mol betyder hur många mol har man i ett prov.

  Molmassa – exempel

  Förklarar med två exempel hur du ska räkna ut molmassan:

  Ex1. Molmassan för NaCl:

  Då kollar du vilken atommassa Na samt Cl har. Det kan göras i periodiska systemet. (Siffran under det kemiska tecknet)

  Na = 22,99
  Cl = 35,45

  22,99 + 35,45 = 58,44

  Dvs. molmassan för NaCl är 58,44 g/mol

  Ex2. Molmassan för H20:

  Då kollar du vilken atommassa H samt O har. Det kan göras i periodiska systemet. (Siffran under det kemiska tecknet)

  H = 1,0079
  O = 16,00

  I vatten finns det 2 H och 1 O vilket vi måste ta hänsyn till.

  2st H = 2*1,0079 = 2,0158
  O = 16,00

  2,0158 + 16,00 = 18,0158

  Dvs. molmassan för NaCl är 18,02 g/mol

  411 substansmängd från massan (exempel 4:6 i boken byggs upp på samma sätt)

  Du har 19,5 g MgCl2 dvs m = 19,5 g (massa)

  Man ska nu beräkna molmassan (M)
  Mg : 24,31 g/mol
  Cl: 35,45 g/mol

  MgCl2 : 24,31 + (2*35,45) = 96,21 g/mol

  Man kan då säga att en mol MgCl2 väger 96,21 g

  Man vet att n=m/M = 19,5/96,21 = 0,20 mol MgCl2 i 19,5g magnesiumklorid

  1 mol MgCl2 innehåller 1 mol Mg och 2 mol Cl. Det innebär att 0,2 mol MgCl2 innehåller

  1*0,2 mol Mg = 0,2 mol Mg
  2*0,2 mol Cl = 0,4 mol Cl

  Det du måste tänka på i alla uppgifter är på det här förhållandet:

  n=m/M

 4. joakim.boden Inläggsförfattare

  En fråga:

  Jag håller på med fråga 2 i insändning 1. Fråga 2 I) för att vara exakt. CuSO4. Jag har en summaformel, men ingen strukturformel.
  Jag vet att SO4 är en sulfatjon som är negativt laddad, 2-. Koppar har en elektron i sitt yttre skal och är med den neutralt laddad. Tar kopparatomen till sig elektroner eller avger den sin elektron? Hittar inte ett smack på internet om kopparsulfat heller. Wikipedia vill jag inte använda. Begriper inte hur denna jon/molekyl byggs ihop.

  Mitt svar:
  Wikipedia är ofta ganska bra när du letar efter molekylstrukturer: http://en.wikipedia.org/wiki/Copper%28II%29_sulfate – men jag har gjort en bild som kanske förklarar lite mer, ring om du har några frågor.

  Bilden finns längst upp…

Kommentera