Laboration 3 Kemi A

Nu skall du skriva en vetenskapligt korrekt laborationsrapport till denna labb. Hur man gör det finns på bloggsidan. Tänk på att använda bedömningsmallen och matrisen för att få koll på att alla relevanta delar och alla rubriker finns med.

Denna laboration skall du också kunna balansera formler och göra lite stökiometriska beräkningar.

Att veta hur gaser fungerar kan vara bra.

Några bra från Khan Academy:

http://www.khanacademy.org/science/chemistry/v/balancing-chemical-equations

http://www.khanacademy.org/science/chemistry/v/stoichiometry

Ställ gärna frågor här så skall jag besvara dessa.

Kommentera