U1 kemi b

Denna uppgift jobbar du med biokemi proteinsyntesen och metabolismen.

  1. a) Förklara med egna ord och bilder vägen från DNA tll färdigt protein. b) Fördjupa dig på steget från DNA till mRNA.
  2. b) Gå in på skillnader och likheter kring hur dessa metaboliseras. Inkludera TCA

Kommentera