Lab 6 Kemi B

På denna lab jobbar du med kemisk jämvikt och olika sätt att påverka denna. Labben redovisas som en rapport.

Kommentera