Lab 3 Kemi B

Fyll i tabellen och gör sedan en titrerkurva. Diskutera och förklara noggrant vad man kan utläsa från denna kurva. Vad händer med tillsatt bas, vad är speciellt med halvtitrerpunkten? Redovisas som ett protokoll.

Kommentera