Lab 1 Kemi B

Denna rapport om elektrolys redovisas som ett protokoll där du skall visa att du har koll på vad om hände under labben. Skriv ned varje delreaktion och sedan totalreaktionen, resonera kring dina iakttagelser.

Kommentera