Fördjupngningsarbete Kemi b

Mall – fördjupningsarbete

 1. Inledning
  Här presenterar du en kort introduktion till ämnet och avslutar med ditt syfte och din frågeställning.
 2. Avhandling
  Här utför du själva undersökningen och inkluderar den teoretiska genomgången
 3. Avslutning
  Här sammanfattar du dina slutsatser. Man ska kunna läsa enbart denna och inledningen och av det få en uppfattning om du har uppnått ditt syfte
 4. Källförteckning
  Här redovisar du samtliga källor du använt dig av i ditt arbete
  enligt Harvard- eller Oxfordsystemet.

  Notapparat
  om du väljer dig av att  använda fotnoter så gäller: Notapparaten finns under ikonen Infoga där den kallas Fotnoter och slutkommentarer. Markera bara det ord du vill sätta fotnoten vid genom att dubbelklicka på det, gå till Infoga och Fotnoter och slutkommentar och klicka på OK så har du din not uppe i texten och plats längst ner att skriva källan.

  Citat
  Vill du citera ur dina källor kan du göra det, men kom då ihåg att alltid ange källan och att markera dina citat med citattecken. Citera inte i onödan.

Kommentera