U1 Biologi A

  1. a) tänk på att inte plagiera i uppgifterna. Rita gärna bilder i paint eller liknande program. En bra länk: http://www.youtube.com/watch?v=TfYf_rPWUdY&feature=related b) Vad sker specifik i just denna mutation?
  2. Det är ett dihybridschema som skall presenteras, dvs dubbla egenskaper i samma schema (inte fyra rutor). Se: http://www.youtube.com/watch?v=Y1PCwxUDTl8&feature=related
  3. Klicka in här. a) http://www.youtube.com/watch?v=8rXizmLjegI&feature=relmfu

Debatt om GMO-växter Genteknik på växter har varit mycket omdebatterat. Debatten har framför allt kretsat kring fem frågor:

• Är de farliga att äta? Kan genmodifierade grödor vara farliga att äta? Eller är risken jämförbar med den för klassiskt framtagna grödor?

• Hotar de ekosystemen? Finns risk att de nya generna hoppar från växter på åkrar till andra växter i dikeskanten? Kan detta hota ekosystemen?

 • Behövs de? Kan genmodifierade grödor hjälpa oss undvika svält och undernäring? Eller fungerar klassisk växtförädling lika bra?

• Hot eller möjlighet för tredje världen? Kan gentekniken hjälpa bönder i tredje världen att få nyttigare mat och bättre skördar. Eller kommer den bara att ytterligare stärka västvärldens makt över världens mat?

Är genteknik något principiellt nytt? Innebär gentekniken något principiellt nytt? Eller är det bara ett nytt sätt att göra samma slags förändringar vi i tusentals år gjort av växter och djur?

Kommentera