Lab 1 Biologi A

Labinstruktionerna till denna lab är ganska öppna och formen på rapporten är inte så stringent. Det är viktigt att göra en bra inledning som tillåter dig att forma en bra diskussion. Tag med bilder i ditt resultat och stöd ditt resultat på systematiken mha den virtuella floran.

Det är en öppen laboration där det är viktigt att du avgränsar ditt arbete. Skriv ett tydligt syfte och ange vilka frågeställningar som du avser att besvara med hjälp av din undersökning. Det kan vara en idé att välja något som faktiskt går att undersöka beroende på årstid och var undersökningen skall genomföras. Det viktiga i denna laboration är att du själv kan skapa denna undersökning och att du genomför den utomhus. Försök att hålla dig till formalia gällande hur man skriver laborationsrapporter och var innovativ – detta skriver jag mer om här.

Glöm inte att använda dig av bedömningsmatrisen.

Kommentera