Lab 2 Biologi A

Några tips:

PROVRUTEMETODEN:

Du lägger ihop antalet ärtor du räknat i dina 12 valda rutor. Värdet du får delar du med 12. Då får du ett medelvärde för antal ärtor per provruta. Du antar sedan att detta värde är representativt för alla rutor på din plåt. Då tar du medelvärdet du räknat ut gånger hela antalet rutor (48 enligt instruktionen). Detta värde är alltså beräknad population.För att få fram verklig population får du helt enkelt räkna dina ärtor

När du sedan räknar ut PROCENT AVVIKELSE tar du, avvikelse= (Beräknad population – verklig populaton) / verklig population x 100. Du beräknar alltså hur väl ditt antagande (att ditt medelvärde baserat på 12 rutor kan användas för hela plåten) överensstämmer med verkligheten.

 

FÅNGST – ÅTERFÅNGSTMETODEN

Det du vill ha ut ur formeln är ju ”Beräknad population”. Antingen sätter vi den som x i formeln du har, eller så får vi flytta om i formeln. Resultatet blir detsamma, det är bara olika sätt att tänka. Beräknad pop =hela antalet återfångade x antal märkta / antal återfångade märkta. Du måste alltså först lägga ihop antalet återfångade märkta med antalet återfångade omärkta för att få hela antalet återfångade ärtor. Detta värde tar du gånger antalet märkta ärtor och delar sedan resultatet med antalet återfångade märkta ärtor.

PROCENT AVVIKELSE räknar du ut likadant som i provrutemetoden.

Hur gör du när du ”väljer” rutor?

Kommentera