Fördjupningsarbetet

Hur väljer man ett fördjupningsarbete i biologi? Ja – alla elever genomgår samma förvirringstillstånd i denna uppgift. Och det kan låta konstigt, men då är du på rätt väg. Innan man kommer igång med skrivande så har du säkerligen lagt ned 25% av den totala tiden på ditt arbete. Med vad? Jo – med processen som finns här nere. Att göra ett fördjupningsarbete innehåller fler olika processer som är viktiga att kunna tillämpa. Du skall kunna avgränsa ditt arbete, välja ett relevant område som ger dig en möjlighet att klara uppgiften inom dess ramar, planera och genomföra en undersökning som skall genomföras utomhus, presentera detta i text och rapportform.

Tanken med ett fördjupande arbete är att man som elev får jobba med flera olika steg.

  1. Dels processen kring hur man väljer ut ett område som är relevant och genomförbart utifrån givna premisser. Ett tips kan vara att välja ut de områden i boken innehållsförteckning som du tycker är intressanta. Sålla sen bort de områden som du inte kan välja på grund av olika orsaker. Dessa orsaker kan vara att du har svårt att inkludera en ”utomhusundersökning”, inte hittar nog med fördjupande litteratur eller har svårt med att komma på några bra frågeställningar.
  2. När du har valt ut området så är nästa steg att fundera kring vilken typ av undersökning som du kan inkludera i ditt arbete. Denna undersökning behöver inte vara central i ditt arbete men skall inkluderas i alla delar. Undersökningen skall genomföras utomhus och dokumenteras helst med bilder. Tänk på att undersökningen skall besvara någon del av eller några av dina frågeställningar.
  3. Nu kan du leta upp relevant litteratur, publicerat material, som är fördjupande och relevant. Tag hjälp av ditt bibliotek.
  4. Sen kan det vara dags att formulera planen med en inledning, ett syfte, några frågeställningar, en metodbeskrivning och litteraturlistan.
  5. När planen är godkänd så kan du börja med ditt arbete. Kolla på elevexemplen för att få lite koll på omfång och struktur.

 

2 reaktion på “Fördjupningsarbetet

  1. Caroline F

    Det står att man kan kolla på elevexemplen, men jag kan inte hitta dem. Vare sig jag söker på det här på hemsidan eller under mitt inlogg på NTI heller. Vart finns de?

Kommentera