kemi, biologi, fysik, matte, NV – gratis och bra

”Vi presenterar här helt kostnadsfri information om de naturvetenskapliga ämnena. Sidans innehåll kan sägas ha tre organisatoriska nivåer. Den första nivån handlar om vilket område du är intresserad av att veta mer om; matematik, fysik, kemi eller biologi eller naturvetenskap i allmänhet. Den andra nivån handlar oftast om vilken svårighet och omfattning det är på informationen; högstadium, gymnasium eller universitet. Den tredje nivån är de individuella uppdelningarna efter ämne under den utbildningsnivå du har valt.” (http://www.naturvetenskap.org/)

Kommentera